ลงชื่อเพื่อรับคำแนะนำ
ก่อนเริ่มแคมเปญ

Kollective ผู้ให้บริการ Influencer Marketing ตั้งแต่การวางแผนและ
จัดการแคมเปญ พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ทางการตลาดในทุกช่องทาง

Conversion page - รับแผนการตลาด

ลงชื่อเพื่อรับ
คำแนะนำ
ก่อนเริ่มแคมเปญ

ลงชื่อเพื่อรับคำแนะนำ
ก่อนเริ่มแคมเปญ

Kollective ผู้ให้บริการ Influencer Marketing
ตั้งแต่การวางแผน และจัดการแคมเปญ
พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ทางการตลาด
ในทุกช่องทาง

Kollective ผู้ให้บริการ Influencer Marketing
ตั้งแต่การวางแผน และจัดการแคมเปญ พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ทางการตลาด ในทุกช่องทาง

Conversion page - รับแผนการตลาด

To redefine
“Influencer Marketing”
in a non-traditional way
for maximum performance
& efficiency

OUR MISSION

To redefine “Influencer Marketing”
in a non-traditional way
for maximum performance & efficiency

Leverage
Marketing Expertise

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านคอนเทนต์สร้างสรรค์

Best Use of
Marketing Technology

เพิ่มผลลัพธ์ทางการตลาด
ผ่านโซเชียลมีเดียและ เครื่องมือทางการตลาด

Qualified
Influencer Network

เสริมกลยุทธ์ด้วยอินฟลูเอนเซอร์
คุณภาพคัดเลือกด้วยข้อมูล

To redefine
“Influencer Marketing”
in a non-traditional way
for maximum performance & efficiency

Leverage
Marketing Expertise

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านคอนเทนต์สร้างสรรค์

Best Use of
Marketing Technology

เพิ่มผลลัพธ์ทางการตลาด
ผ่านโซเชียลมีเดียและ เครื่องมือทางการตลาด

Qualified
Influencer Network

เสริมกลยุทธ์ด้วยอินฟลูเอนเซอร์
คุณภาพคัดเลือกด้วยข้อมูล

OUR PROUD CLIENTS

แชร์ประสบการณ์และเทคนิค
จากผู้ใช้งานจริง

แชร์ประสบการณ์
และเทคนิค
จากผู้ใช้งานจริง

ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยี Influencer Marketing ที่คุ้มค่าที่สุดโดยใช้ข้อมูล
และเครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำแคมเปญแบบครบวงจร

160+

แคมเปญ

100M

Reach

25M

Engagements

250%

ROI

ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยี Influencer Marketing ที่คุ้มค่าที่สุดโดยใช้ข้อมูล
และเครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำแคมเปญแบบครบวงจร

160+

แคมเปญ

100M

Reach

25M

Engagements

250%

ROI

ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยี Influencer Marketing ที่คุ้มค่าที่สุดโดยใช้ข้อมูล
และเครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำแคมเปญแบบครบวงจร

160+

แคมเปญ

100M

Reach

25M

Engagements

250%

ROI