เปิด 12 สถิติสำคัญ ! Influencer marketing ปี 2021 เป็นยังไง แล้วปีหน้าจะต้องทำยังไงให้เวิร์ก

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการใช้ Influencer marketing เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด และกลายมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของหลายแบรนด์ทั้งแบรนด์เล็กและใหญ่ ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าหมาย อย่างในปี 2021 นี้เอง ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จากสถานการณ์โควิดและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำการตลาด คอนเทนต์นี้

Kollective จึงขอสรุปตัวเลขสถิติการใช้ Influencer marketing ปี 2021 นี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหลาย ๆ แบรนด์ในการปรับกลยุทธ์ใช้อินฟลูเอนเซอร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด

สถิติโดยรวมของ Influencer marketing ปี 2021

สถิติโดยรวมของ Influencer marketing 2021

90% ของแบรนด์ยังเชื่อมั่นว่า Influencer marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ฟีดแบกโดยรวมของ Influencer marketing ยังออกมาในเชิงบวก ด้วยผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ตอบโจทย์ความต้องการทั้งฝั่งแบรนด์ที่ต้องการโปรโมทสินค้า และฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการสร้างสรรค์คอนเทนต์และสร้างรายได้ ทำให้หลายแบรนด์มีแนวโน้มที่ใช้ Influencer marketing ต่อในการทำการตลาดปีหน้า

67% ของแบรนด์วัดผลแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ด้วย ROI

กว่า 2 ใน 3 ของแบรนด์วัดผลการทำ Influencer marketing ด้วย ROI เพราะช่วยให้รู้ได้ว่าคอนเทนต์ที่เกิดจากอินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างผลลัพธ์ ทั้งในเชิงของการมองเห็นและยอดขายได้เท่าไหร่ และที่สำคัญทำให้แบรนด์รู้ถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในแคมเปญ 

38.5% ของแบรนด์ยังคงมองความสำเร็จของแคมเปญผ่านยอดขาย

กว่า 38.5% ของแบรนด์ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ท้ายที่สุดของ Marketing funnel อย่าง Conversion หรือยอดขายและการลงชื่อ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปัจจุบันหลายแบรนด์รู้แล้วว่าควรจะวัดผลลัพธ์อินฟลูเอนเซอร์อย่างไร ประกอบกับในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มเข้ามารองรับในเรื่องของการวัดผลแคมเปญ ทำให้การติดตามและวัดผลเป็นเรื่องง่ายขึ้น รองลงหลายแบรนด์ยังเลือกวัดความสำเร็จจากจำนวน Engagement คิดเป็น 32% และวัดจำนวนการมองเห็นอย่าง Views, reach และ impression คิดเป็น 29%

สถิติเกี่ยวกับการเลือกอินฟลูเอนเซอร์

สถิติเกี่ยวกับการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ 2021

56% ของแบรนด์จ้างอินฟลูเอนเซอร์คนเดิมในการทำแคมเปญ

แบรนด์ส่วนใหญ่เลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับอินฟลูเอนเซอร์ มากกว่าที่จะหาอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่ ๆ เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยทำงานด้วยกันมาก มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์เป็นอย่างดี รู้ว่าควรจะสื่อสารถึงแบรนด์ยังไง ใช้ Mood&Tone แบบไหนในการสื่อสาร และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ผ่านการทำคอนเทนต์สื่อสารถึงแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ

67% ของแบรนด์ยังกังวลเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่ซื้อยอดฟอล

ในปัจจุบันหลายแบรนด์ยังคงกังวลเรื่องของการซื้อยอดฟอลหรือยอดไลก์ของอินฟลูเอนเซอร์ เพราะมีผลกระทบกับแคมเปญของแบรนด์เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันแบรนด์ที่เคยประสบปัญหานี้ก็ลดลงจากปีที่แล้ว จาก 68% เหลือเพียง 38% เท่านั้น สืบเนื่องมาจากการพัฒนาของแพลตฟอร์มที่สามารถเข้ามาช่วยแบรนด์ในการตรวจสอบผู้ติดตามและการเพิ่มขึ้นของจำนวนตัวเลขที่ผิดปกติของอินฟลูเอนเซอร์

เกณฑ์ในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์

เกณฑ์ในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ 2021

Engagement หรือ Clicks ยังคงเป็นเกณฑ์สำคัญในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์

หลายแบรนด์ก็มีวิธีหรือเกณฑ์ในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์และความต้องการ แต่ในการสำรวจนี้ แบรนด์กว่า 39% ใช้ Engagement หรือ Click เป็นเกณฑ์สำคัญประกอบการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ ในขณะที่ 28% ให้ความสำคัญที่การตรวจสอบผู้ติดตามที่ไม่มีตัวตนหรือการซื้อยอดฟอล รองลงมา 24.5% คือเรื่องของคอนเทนต์ และท้ายที่สุดคือเรื่องของการสร้างยอดขาย

ความท้าทายของแบรนด์ในการทำ Influencer marketing ปี 2021 เอง

ความท้าทายของแบรนด์ในการทำแคมเปญเอง 2021

34% ของแบรนด์ที่ดูแลแคมเปญเองพบว่าความท้าทายที่สุดคือการหาอินฟลูเอนเซอร์

จากการสำรวจพบว่าหลายแบรนด์ที่ดูแลแคมเปญเอง (in-house influencer marketing) เจอกับความท้าทายในการหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมกับแคมเปญมากที่สุด เมื่อเทียบกับความท้าทายอื่น ๆ อย่าง การวัดผลของแคมเปญ การดูแลสัญญาและจัดการแคมเปญ และการจัดการจ่ายค่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่าจำนวนแบรนด์ที่เจอปัญหาในการหาอินฟลูเอนเซอร์มีจำนวนลดลง จากเดิมที่มากถึง 39% คาดว่าเป็นผลจากการที่มีแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยแบรนด์ในการค้นหาและเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม

สถิติการทำแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละช่องทาง

สถิติการทำแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละช่องทาง 2021

68% ของแบรนด์ใช้ Instagram เป็นช่องทางหลักในการทำ Influencer marketing

68% ของแบรนด์มองว่า Instagram เป็นช่องทางสำคัญในการทำแคมเปญ Influencer marketing รองลงมาคือ TikTok อยู่ที่ 45% ซึ่งกำลังกลายมาเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ TikTok จัดอยู่ในอันดับสุดท้ายของการสำรวจ เนื่องด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา จนทำให้หลายแบรนด์ก็ต้องปรับตัวเข้ามาใช้ช่องทางนี้มากขึ้น

ในขณะเดียวกันจำนวนแบรนด์ที่เลือกใช้ Facebook และ Twitter กลับลดลง จากเดิมที่ 46% และ 22% ตามลำดับ ส่วน Youtube ยังคงเดิมอยู่ที่ 36%

Engagement โดยเฉลี่ยของแต่ละช่องทางโซเชียลมีเดีย

Engagement โดยเฉลี่ยของแต่ละช่องทางโซเชียลมีเดีย 2021

Micro influencer ยังคงสร้าง Engagement ได้ดีกว่า Mega influencer

จากข้อมูลของ Upfluence จะเห็นว่า Micro influencer บน Instagram สามารถสร้าง Engagement โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86% ในขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ตัวใหญ่ อย่างกลุ่ม Mega influencer สามารถสร้าง Engagement ได้เพียง 1.21% เช่นเดียวกับใน TikTok อินฟลูเอนเซอร์กลุ่ม Micro influencer สามารถ Engagement ได้เกือบ 18% ในขณะที่กลุ่ม Mega influencer มี Engagement ต่ำกว่า 5% 

ประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ในการทำแคมเปญ

ประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ในการทำแคมเปญ 2021

Micro influencer เป็นกลุ่มที่แบรนด์เลือกใช้สร้างแคมเปญบน Instagram และ Youtube มากที่สุด

ประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ที่แบรนด์เลือกใช้ในแต่ละแคมเปญแตกต่างกันตามช่องทางโซเชียลมีเดีย อย่าง Instagram มีการใช้ Micro influencer มากถึง 57.78% รองลงมาคือ Regular influencer ที่ 23.57% ในขณะที่ Macro influencer มีสัดส่วนการใช้เพียง 1.40% เท่านั้น คล้ายกับ Youtube ที่มีการใช้ Micro influencer มากที่สุด และรองลงมาเป็น Mid influencer ในขณะเดียวกัน แบรนด์กลับเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะอย่าง Mid influencer และ Mega influencer สำหรับการทำการตลาดใน TikTok 

สถิติเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้จากแคมเปญ Influencer marketing ปี 2021

สถิติเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้จากแคมเปญ Influencer marketing 2021

72% ของแบรนด์เชื่อว่าลูกค้าที่ได้จากการทำ Influencer marketing มีคุณภาพกว่ากลยุทธ์อื่น

ในการสำรวจ แบรนด์กว่า 72% มองว่าการทำ Influencer marketing ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพและมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากกวาการทำการตลาดด้วยวิธีอื่น

68% ของลูกค้าซื้อสินค้าหลังเห็นคลิปใน TikTok

จากรายงาน The State of TikTok Influencer Marketing ปี 2021 พบว่า 68% ของลูกค้าเลือกซื้อสินค้าหลังจากเห็นคลิปที่พูดถึงสินค้าบน TikTok เรียกได้ว่า TikTok กำลังกลายเป็นช่องทางสำคัญที่จะเปลี่ยนจากคนที่มองเห็นสินค้ากลายเป็นคนที่ซื้อสินค้าได้จริง

Credit: Influencer Marketing Benchmark Report 2021 ซึ่งสำรวจจากแบรนด์ นักการตลาด เอเจนซี่การตลาดและโฆษณา ทั้งธุรกิจ B2B และ B2C กว่า 5,000 คน


สนใจให้ Kollective เป็นผู้ช่วยทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ลงทะเบียนได้ที่นี่เลย เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ 063-923-5162 (คุณซี)

Facebook: Kollective – Integrated Influencer Marketing Optimizer
Line: @kollective.th
Website: https://kollective.one
Email: contact@kollective.one

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *